Essays 2012 - Historical Truth in Conflict Resolution

Newsletter


Please enter your email

Essays

Collective Memory on the Greek Civil War

Course: Memory and its role in conflict and conflict transformationLecturer: Orli Fridman Collective Memory of the Greek Civil War: The Case of the Refugee Children Course participant: Irena Avirovic, Skopje, Macedonia As a...

Read more

The Role of Justice in Reconciliation in Bosnia…

Maruša Rosulnik Ljubljana, August 2008 Introduction An end of a conflict is a beginning of a new path leading to peace and reconciliation. One of the means employed on the road...

Read more

 

mim_logo

Memorijali u BiH – provokacije ili mjesta za uspostavu dialoga?

Anida Sokol
Kurs: Uloga istorijske istine u transformaciji sukoba

Memorijali u BiH – provokacije ili mjesta za uspostavu dialoga? 

U posljednih nekoliko decenija memorijali – fizičke reprezentacije ili komemorative aktivnosti koje se odnose na događaje iz prošlosti i nalaze se na javnim prostorima1 –zauzimaju sve značajnije mjesto u tranzicijskoj pravdi. Pored toga što pružaju saznanje o prošlosti i izazivaju specifične reakcije, kao što su javno priznavanje događaja i njegovu interpretaciju, memorijali u konceptu tranzicijske pravde imaju i pedagošku funkciju. Pošto se često podižu na mjestima gdje su izvršeni stravični zločini, ne samo da odaju počast žrtvama već educiraju, potiču pitanja i stimuliraju dialog kako bi buduće generacije jačale kulturu ljudskih prava i spriječile ponavljanja traumatične prošlosti.2

Read more: Memorijali u BiH – provokacije ili mjesta za uspostavu dialoga?

   

Historical Truth - The Case of Bleiburg

Stefan Radojković
Kurs: Uloga istorijske istine u transformaciji sukoba

„Istorijska istina/e – slučaj Blajburga"

I poglavlje – „Uvod u problematiku"

Često može da se čuje u javnom diskursu (mediji, izjave političara, svakodnevna konverzacija) različita deterministička mišljenja o pojedinim istorijskim događajima ili procesima. Ovde podvlačim ovu reč „deterministički"1  jer smo bili svedoci kako takva viđenja istorije mogu da imaju uticaja na raspad jedne zemlje. Pogotovo ako uzmemo u obzir da su takva deterministička viđenja istorije u većini slučajeva i etnocentrična, odnosno posmatrano samo i isključivo iz pozicije naše etničke pripadnosti.

 

Read more: Historical Truth - The Case of Bleiburg

   

The Necessity and Achievements (explanatory) of Truth in Conflict Transformation

Mladen Stojadinović
Kurs: Uloga istorijske istine u transformaciji sukoba 

Nužnost i dometi (eksplanatorne) istine u transformaciji sukoba

Jedno od najvažnijih pitanja koje se postavlja pred autore i aktiviste koji se bave transformacijom sukoba jeste ono o ulozi i značaju istine u tom procesu, pre svega u dugotrajnim i ukorenjenim sukobima među državama i/ili nacijama. Da li se može gledati u budućnost ako se ne zna šta se zapravo desilo? Koliko je korisno i opravdano očekivati saradnju među stranama koje su međusobno činile stravične zločine i pritom to poriču ili relativizuju? Sme li se zaboraviti ma i najmanji zločin ili je insistiranje na pojedinostima ustvari usporavanje procesa zaceljivanja? Bilo da se tvrdi da je istina neophodan uslov transformacije sukoba, ili da se iskazuje sumnja prema neupitno pozitivnoj ulozi istine, mnogo vremena i prostora se troši na argumentovanje u prilog pojedinih teza o odnosu istine i rešavanja sukoba, kako bi to imalo direktne posledice po instrumente i procedure koje će se u konkretnom postkonfliktnom okruženju koristiti.

Read more: The Necessity and Achievements (explanatory) of Truth in Conflict Transformation