Projekti

E-mail lista


Molimo Vas unesite e-mail!

Eseji

Ruka ruku mije

Duška Andrić-Ružičić Uvod U svom eseju neću se baviti komparacijama niti se detaljnije baviti religijom i nacionalizmom na globalnom nivou (u svijetu) ili na području ex-YU. Ali, nametnuće se, same od sebe,...

Opširnije

Umjetički aktivizam i/ili aktivistička umjetnost

Andreja Gregorina Proces definiranja pojmova proces je u kojem pokušavamo fiksirati bit onoga o čemu govorimo. Ovakvo ljuštenje značenja i potraga za jezgrom u jednom će nas trenutku suočiti s manjkavostima...

Opširnije

 

mim_logo

Projekti

Projekti i aktivnosti Fondacije Mirovne akademije (FMA) su svi usmjereni na kreiranje kontinuirane kulture mira, pružanja podrške mirovnim aktivistima/cama u njihovom svakodnevnom radu i omogućavanje pristupa literaturi i edukacijskim programima na polju izgradnje mira i srodnim poljima.

Upravni odbor i osoblje FMA rade na kreiranju novih i inovativnih programa i aktivnosti koje će pomoći kako mirovnim aktivistima/cama u njihovom radu tako i široj javnosti na području bivše Jugoslavije.