O nama Strateški ciljevi

E-mail lista


Molimo Vas unesite e-mail!

Eseji

Stavovi, normalnost, nesigurnost

Autor: Zoran Tihomirović, Zagreb, Hrvatska Kurs: Politika moć, nejednakost Ako tvrdimo kako ne posjedujemo dovoljno oblika moći ili dovoljno odgovarajućih oblika moći, dovodimo u pitanje temeljnu svrhu političkog sustava. Ono što naizgled zvuči...

Opširnije

(Ne)moc(i) u BiH drustvu

(NE)MOĆ(I)  U  BIH DRUŠTVU: Jedan prilog „odmrzavanju“ političke potencije Autorica: Zlatiborka Popov Momčinović, Sarajevo, BiH Kurs: Politika, moć, nejednakosti/ Peta postjugoslovenska mirovna akademija Moć je opšte mesto političke teorije i...

Opširnije

 

mim_logo

Strateški ciljevi

Strateški ciljevi za period od 2012. - 2014. 

Naš strateški cilj je pružanje infrastrukture za kontinuirani sinergistički razvoj kulture mira u regiji. Ovaj cilj postižemo kroz implementaciju aktivnosti na dva ključna polja: 

  • Poboljšan strateški i transformativni, kako teorijski tako i praktični, rad na polju izgradnje mira.
  • Resursni centar za praktični i teorijski rad na polju izrgradnje mira.

Naš neposredni cilj je poboljšanje rada mirovnih aktivista/ca u smislu izgradnje njihovog znanja, efektivnosti u radu, vidljivosti i sinergije. Navedeno postižemo kroz implementaciju aktivnosti na polju gorenavedena dva polju a koje uključuju: 

  • Postjugoslavensku mirovnu akademiju - PJMA (10-to dnevnu ljetnu školu koja se organizira od 2008. godine u Sarajevu na kojoj eminentni profesori/ce, teoretičari/ke i praktičari/ke izgradnje mira i srodnih polja drže tri paralelna kursa); 
  • Follow-up aktivnosti s učesnicima/ama PJMA u njihovim zajednicama kako bi se prikupile informacije o primjeni stečenih znanja i vještina koje su dobijene tokom učešća na PJMA u svakodnevnom radu i kako bi se učesnici/e podržali/e za daljnji rad na polju izgradnje mira;
  • Aktivnosti koje imaju za cilj razvoj dodatnih resursa kako bi se pružila podrška mirovnim aktivistima/cama u njihovom svakodnevnom radu. Ove aktivnosti uključuju promociju važnosti mirovnog obrazovanja, omogućavanje pristupa on-line biblioteci koja sadrži prikupljene open-source tekstove na teme izgradnje mira, prijevodi i publikacije mirovne literature na lokalne jezike, te istraživački projekti.