News By FMA Aktuelno Decembar/Prosinac 2010

E-mail lista


Molimo Vas unesite e-mail!

Eseji

Boxing Bosnia

Melina SadikovićDa li je u životu sve saopćivo ili ljude spaja samo muk?Tin UjevićGodina 2010 je izborna godina. Tako je Bosna i Hercegovina, u septembru 2010. godine, mjesto gdje bi...

Opširnije

Na raskrsnici identiteta

Drinić Sevimka Uvod Pronicanjem unutar drugih, unutar društva jeste i put pronicanja unutar sebe gledajući se u ogledalu onih koji su oko nas. Taj odraz može da nas navede da sebe vidimo...

Opširnije

 

mim_logo

Aktuelno Decembar/Prosinac 2010

Drage prijateljice, dragi prijatelji,

od avgusta 2010. sa radom je počela Fondacija Mirovna Akademija, koja će nadamo se, nastaviti da vredno radi još puno godina. Nakon organizovane tri Post-jugoslovenske Mirovne Akademije, odlučili/e smo da nam je potrebna formalizacija, čvršća struktura i jasniji strateški pristup onome što radimo. Zbog toga smo osnovali Fondaciju MA koja će nastaviti da kreira prostor za razmenu i refleksiju za sve one ljude iz regiona bivše Jugoslavije i šire, koji su zainteresovani za izgradnju mira i sa njom povezane probleme i fenomene.

Vrednosti za koje se zalažemo, kao i ljudi koji čine jezgro Mirovne Akademije – nisu se menjali. I dalje smo svi na okupu i intenzivno pripremamo četvrtu Post-jugoslovensku Mirovnu Akademiju, koja će biti održana u periodu 17 – 26. juli/srpanj 2011. Za narednu godinu smo predvideli fokus na temama: rod i seksualnost u kontekstu rata i mira; mediji i sećanje; jezik i ideologija. U toku je komunkacija sa potencijalnim voditeljima/kama kurseva, a o svim novostima vezanim za MA 2011. možete se informisati na ovim stranama.

Osim organizovanja tog centralnog letnjeg događaja, koji je već postao prepoznato ime u regionu, planiramo da otpočnemo i sa organizacijom niza pratećih aktivnosti koje bi trebalo da doprinesu snaženju procesa izgradnje mira i kritičkog preispitivanja naših političkih i društvenih stvarnosti. Želja nam je i da ojačamo partnerstva i budemo prisutniji i vidljiviji širom naše regije.

U svakom slučaju – vidimo se sigurno. Na starom mestu u Sarajevu, ali i na nekim novim, geografskim, aktivističkim, intelektualnim tačkama.

Do skorog viđenja,

Organizacioni tim Mirovne Akademije
Decembar/Prosinac 2010.