E-mail lista


Molimo Vas unesite e-mail!

Eseji

Poželjne i nepoželjne figure u bh štampanim medijima

Jasna Kovo i Anela Hakalović (Sarajevo, BiH)Kurs: Mediji i sjećanje Poželjne i nepoželjne figure žena u bosanskohercegovačkim štampanim medijima: Bakira vs. Angelina Politička emancipacija žena u okviru bosanskohercegovačke tranzicijske stvarnosti naišla je...

Opširnije

Aporije Građanskog Identiteta

Kristina Bojanović Uvod «...moj lični identitet je ono što čini da nisam identičan ni sa jednom drugom osobom...»Sintagme lični ili individualni identitet, kao i kolektivni ili grupni identiteti  (nacionalni, vjerski, politički, etnički,...

Opširnije

 

mim_logo

Aktivizam reloaded

Aktivizam reloaded

Fasilitatori
Goran Božičević
Paul Stubbs

Opis kursa

Cilj kursa je promocija razumijevanja izgradnje mira i sa njom povezanih oblika aktivizma (pokreti za ljudska prava, socijalnu pravdu, ekonomsku održivost, rodnu ravnopravnost, gay i lezbejska prava, taktični mediji) u jugoslovenskom i post-jugoslovenskom prostoru. Iako će fokus većine analiza slučaja biti izgradnja mira povezanog s ratovima iz 1991. god., tokom kursa će se također poticati diskusija ranijih 'momenata', uključujući studentsko-nacionalne i popularno-demokratske aktivizme od 1968. do 1972., i bujanje aktivizma 'građanskog društva' tokom osamdesetih godina prošlog vijeka.  Diskutiraće se i skorašnji aktivistički rad na 'suočavanju s prošlošću' kao i pokreti koji traže povraćaj javnog prostora. Obratićemo pažnju na povezanost lokalnog i globalnog uz primjere transformativnog krčenja puta izgradnje mira u segmentima uključivanja ratnih veterana u izgradnju mira, uloge građanskih volontera u procesu normalizacije, osnaživanja grass-roots nivoa i obrazovne inicijative. Analize slučaja će se bazirati na ličnim iskustvima učesnika/ca sa zadatkom ispitivanja raznolikosti aktivističkih putanja i repertoara, izdvajanja uspješnih primjera i njihove analize uz izbjegavanje isuviše krutog 'alatnog' pristupa. Diskutiraće se i umrežavanje, uloga kompjuterske komunikacije, pitanje organizacionih formi i opasnosti 'projektizacije'.

Ciljevi kursa:

  1. Istraživanje debata o izgradnji mira i njihovoj važnosti u post-jugoslovenskom prostoru.
  2. Razumijevanje dugoročnih istorijskih kontinuiteta i diskontinuiteta raznih aktivizama u jugoslovenskom i post-jugoslovenskom prostoru.
  3. Obrada određenog broja analiza slučaja izgradnje mira i aktivizma zarad ispitivanja njihovih pouka.
  4. Stavljanje izgradnje mira i ostalih oblika aktivizama u kontekst širih društvenih snaga bez zanemarivanja načina na koji individue mogu uticati i utiču.
  5. Definisanje problema borbe između 'tehničke' i 'transformativne' izgradnje mira uz primjere iz post-jugoslovenskog prostora.
  6. Osnaživanje učesnika i učesnica za stvaranje sopstvenih programa za buduću izgradnju mira i aktivistički rad i istraživanje mogućih sinergija i tema za buduću saradnju.

Metodologija

Tokom kursa će se izbjegavati klasična predavanja (ex cathedra). Primjenjivaće se razne metode, inter alia proširene analize slučaja, sesije pitanja i odgovora, okrugli stolovi, simulacije i diskusije pisanih i audio-vizuelnih materijala.

Literatura

1. Rill, H., Šmidling, T. i Bitoljanu, A. (ur.) 20 poticaja za buđenje i promenu CNA. http://www.nenasilje.org/publikacije/pdf/20poticaja/20poticaja-shb.pdf
2. Kovačević, L. et al (ur.) Operacija:Grad – priručnik za život u neoliberalnoj stvarnosti. 2008
3. Stubbs, P. 'Političkog ekonomija civilnog društva, u Meštrović, M. (ur.) Globalizacije i njene refleksije u Hrvatskoj
4. Stubbs, P. 'Revisiting Computer-mediated Anti-war activism' in Swoboda, H. and Solioz. C. (eds.) Conflict and renewal: Europe Transformed
5. Peirce, P. and Stubbs, P. 'Peacebuilding, Hegemony and Integrated Social Development', in Pugh, M. (ed) Regeneration of War-torn societies
6. Škrabalo, M. et al (ur) Mobilizacije i razvoj zajednice. http://www.map.hr/dokumenti/mobilizacija%20i%20razvoj%20zajednica.pdf
7. Škrabalo, M. et al (ur) Miramida Podsjetnik
8. Božičević, G. Reflections on Peacebuilding from Croatia in Berghof Handbook Dialogue No 7
9. Publications about public forums "Four views - From the past: How I found myself in war? Towards the future: How to reach sustainable peace?" where speakers were ex-combatants who participated in wars in the region of former Yugoslavia.
10.  Bloomfield, D. On Good Terms: Clarifying Reconciliation
11. Simon Fisher i Lada Zimina, Samo gubimo vrijeme? Otvoreno pismo graditeljima mira. Prijevod.