Edukacijski program Akademija 2009 Kursevi Sjećanje: pamćenje i zaboravljanje

E-mail lista


Molimo Vas unesite e-mail!

Eseji

(Ne)moc(i) u BiH drustvu

(NE)MOĆ(I)  U  BIH DRUŠTVU: Jedan prilog „odmrzavanju“ političke potencije Autorica: Zlatiborka Popov Momčinović, Sarajevo, BiH Kurs: Politika, moć, nejednakosti/ Peta postjugoslovenska mirovna akademija Moć je opšte mesto političke teorije i...

Opširnije

Antej ili Herakle

Radomir Radević Antej, libijski džin, sin Posejdona boga mora i Gaje boginje zemlje. Bio je izuzetno snažan dok god je bio u kontaktu sa tlom (majkom zemljom), ali kada bi ga...

Opširnije

 

mim_logo

Sjećanje: pamćenje i zaboravljanje

Sjećanje: pamćenje i zaboravljanje

Predavači/ce:
Stef Jansen
Alenka Bartulović

Opis kursa

Cilj kursa je da studentima/icama pruži uvid u neke od načina na koji nam društvene nauke pomažu da razumijemo temu sjećanja. Cilj je stvoriti forum posvećen diskusiji uloga pamćenja i zaboravljanja u vezi sa različitim oblicima nasilja i njihovim alternativama putem diskusija, analize literature, predavanja, filmova, individualnih i grupnih vježba, kao i posjeta Sarajevu.

Početna tačka će biti strogo antropološka: ostavljajući na stranu neurološke i psihoanalitičke pristupe, razmatraćemo sjećanje – u modalitetima pamćenja i zaboravljanja – kao društvenu praksu. Prvo, definišući sjećanje kao praksu ne znači da ćemo ga razmatrati kao nešto što ljudi imaju, već kao nešto što ljudi rade – obradićemo ‘rad sjećanja’ i ispratiti nizove načina na koje ljudi sudjeluju u činovima pamćenja i zaboravljanja. Drugo, ako označimo ovu praksu kao društvenu, zanima nas kako ljudi kolektivno sudjeluju u tim činovima kroz razne društvene institucije. U vezi s ovim, kao antropologe/inje nas zanima da putem usporedbe izvučemo pouke tako da ćemo, pored razmatranja primjera iz post-jugoslovenskih država, te primjere ugrađivati u studije rada sjećanja raznih društvenih institucija kod raznih ljudi s raznih kontinenata. Što se tiče ovog drugog slučaja, kroz vježbe i diskusije planiramo da primjenimo te globalne matrice na specifična regionalna interesovanja studenata/ica pošto oboje radimo u okviru post-jugoslovenskog konteksta.

Pored toga što kurs obuhvata generalan uvod u društvenu studiju sjećanja, u njegovoj osnovi je skup određenih tema. Odluke u vezi sa detaljnim planom rada će se donositi na osnovu dostupnih materijala i u kontekstu konkretnih vježbi (namjera nam je da ubrojimo male grupne projekte koji će povezati kurs direktno sa sarajevskim okruženjem, gdje oboje imamo istraživačkog iskustva). Izabraćemo neke od sljedećih tema: nacionalizam i ‘izmišljanje tradicije’; spomeničko pamćenje i mjesta sjećanja; obredi i ustanovljavanje spomenika; rad na sjećanju u umjetnosti, gradovima, predjelima, politikama zaboravljanja; istorijski udžbenici; tijela, objekti i porodične istorije; post-socijalistička nostalgija; nasilje i sjećanje; utočište i sjećanje; pamćenje i zaboravljanje u kontekstu pomirenja.