Edukacijski program Akademija 2009

E-mail lista


Molimo Vas unesite e-mail!

Eseji

Reflections on Ubleha

Anastas Vangeli Introduction: Ubleha as a reference point If there is an adequate explanation of the state of the civil society in the Post-Yugoslav (Western) Balkans, then it is the one offered...

Opširnije

Ruka ruku mije

Duška Andrić-Ružičić Uvod U svom eseju neću se baviti komparacijama niti se detaljnije baviti religijom i nacionalizmom na globalnom nivou (u svijetu) ili na području ex-YU. Ali, nametnuće se, same od sebe,...

Opširnije

 

mim_logo

Stef Jansen

Stef Jansen

Stef Jansen je socijalni antropolog. Namjera njegovog istraživanja je da razvije kritiku 'doma' u odnosu na transformaciju nacije, mjesta i države na post-socijalističkoj raskrsnici nade i čežnje (pripadanja). Pored rada na antropološkim istraživanja, koji obuhvataju duge periode provedene na terenu u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1996. god., radio je u kraćim periodima i kao aktivista na izbjegličkim i povratničkim projektima u gore navedenim zemljama, kao i na Kosovu i u Makedoniji. Viši je predavač socijalne antropologije na University of Manchester (Velika Britanija). Ranije je predavao na University of Hull (Velika Britanija), gdje je završio master i doktorske studije. Prije toga je studirao sociologiju kulture na University of Leuven (Belgija).  

Trenutno istražuje izvodljivost stavljanja ‘nade’ (učešće ljudi u mogućim budućnostima) u centar antropološke analize 'doma' i društvene transformacije. Dva projekta se bave ovom temom. Prvi, baziran na istraživanju sarajevskog predgrađa, istražuje kako se stvara (ili ne stvara) 'država' putem međusobnog dejstvovanja njenih subjekata i najnižih lokalnih institucionalnih nivoa u Bosni i Hercegovini. Drugi, trogodišnji etnografski projekat koji obavlja u saradnji sa dva/ije istraživača/ice na doktorskim studijama, prati transformacije doma i nade u svakodnevnim životima ljudi na granicama raznih nivoa (među entitetima, državama, EU) u Bosni i Hercegovini. Oba projekta su inspirisana ranijim etnografskim ispitivanjima iskustava 'doma' izmještenih osoba u Bosni i Hercegovini i izbjeglica u Srbiji, Nizozemskoj i Australiji. Njegova doktorska studija post-jugoslovenskog antinacionalizma (1996.-1998.) se bavila iskustvima osoba iz glavnih gradova Srbije i Hrvatske koje su se suprotstavljale nacionalnoj homogenizaciji i nacionalizmu koji je tvrdio da ih predstavlja.

Pored dvije objavljene knjige, Antinacionalizam: etnografija otpora u Zagrebu i Beogradu (Beograd: XX Vek, 2005) i Struggles for home: violence, hope and the movement of people (Oxford: Berghahn, 2008, uredio sa Staffanom Löfvingom), objavio je i brojne članke i poglavlja u knjigama na teme kao što su dom i nada, premještanje i ulovljenost u mjestu, post-socijalističke transformacije, maskulinitet, (anti)nacionalizam i svakodnevni oblici nacionalnosti, otpor i pristajanje, osporavano i marginalizovano pamćenje i zaboravljanje, itd.

Za spisak publikacija, uključujući i pojedine potpune tekstove u PDF formi, posjetite: www.socialsciences.manchester.ac.uk/disciplines/socialanthropology/about/staff/jansen/