E-mail lista


Molimo Vas unesite e-mail!

Eseji

Rat i Kulturna Tradicija

Aida Šteta UVOD Roditi se u Bosni i Hercegovini, tačnije na teritoriju bivše Jugoslavije, sredinom osamdesetih, pa čak i prije, iz ove perspektive, samo po sebi nosi neku posebnu težinu. Dešavanja tokom...

Opširnije

Kritika upotrebe anglicizama u nacionalističkom diskursu u Srbiji

Aleksandar Sekulić (Beograd, Srbija)Kurs: Jezik i nacionalizam Kritika upotrebe anglicizama u nacionalističkom diskursu u Srbiji Proces građenja nacija na Balkanskom poluostrvu, čini se, nikada ne prestaje, on uvek traje i u demokratski...

Opširnije

 

mim_logo

Svjetlana Nedimović

svjetlana-nedimovicSvjetlana Nedimović

Svjetlana Nedimović odbranila je doktorat na temu imaginacije i političke akcije u djelu H. Arendt na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci 2007. godine.

Nekoliko godina je predavala političku teoriju i filozofiju na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju gdje je rukovodila i osnivanjem Odsjeka za političke nauke i međunarodne odnose te izradom nastavno plana i programa.

Tokom zadnjih 6 godina bila je angažovana u raznim ulogama na projektu Puls demokratije - Internet-časopisu za kritičku analizu bh. društveno-političke stvarnosti. Od 2010. godine u svojstvu glavne i odgovorne urednice vodi autorske radionice Pulsa demokratije za studente s bh. univerziteta. Na radionicama se u heterogenim grupama i nekonformističkoj atmosferi, a u duhu 'zajednice neistomišljenika', radi na studentskim tekstovima koji sada predstavljaju okosnicu časopisa. 

U sklopu istraživačkog projekta Univerziteta u Barseloni Trajectories of Modernity, bavi se istraživanjem uloge političke imaginacije i pripovijedanja u transformaciji sukoba unutar društava.

Objavljivala je u raznim bh. online-časopisima, zbornicima radova i domaćim i međunarodnim naučnim časopisima.