Edukacijski program

E-mail lista


Molimo Vas unesite e-mail!

Eseji

Memorijali u BiH – provokacije ili mjesta za…

Anida SokolKurs: Uloga istorijske istine u transformaciji sukoba Memorijali u BiH – provokacije ili mjesta za uspostavu dialoga?  U posljednih nekoliko decenija memorijali – fizičke reprezentacije ili komemorative aktivnosti koje se odnose...

Opširnije

Antej ili Herakle

Radomir Radević Antej, libijski džin, sin Posejdona boga mora i Gaje boginje zemlje. Bio je izuzetno snažan dok god je bio u kontaktu sa tlom (majkom zemljom), ali kada bi ga...

Opširnije

 

mim_logo

Edukacijski programi

Postjugoslavenska mirovna akademija

Edukacijski program pod imenom Postjugoslavenska mirovna akademija (PJMA) započeo je 2007. godine kao rezultat razmjene iskustava četiri organizacije aktivne na polju pomirenja i izgradnje mira u regiji: Mennonite Central Committee, Sarajevo, Centar za nenasilnu akciju, Sarajevo/Beograd, Nansen dijalog centar, Sarajevo, i TERCA, Sarajevo. 

PJMA je incirana kako bi odgovorila na brojne poteškoće s kojima se aktivisti/ce na polju izgradnje mira u regionu susreću: 

  • edukacija mirovnih aktivista/ica je nedovoljna u smislu pružanja teorijskih osnova i alata promišljanja; 
  • značajne teorijske publikacije na polju izgradnje mira cirkulišu većinom u akademskim krugovima bez konsultacije mirovnih aktivista/ica tokom njihovog nastajanja;
  • suradnja između mirovnih aktivista/ica unutar pojedinačnih država i cijelog regiona je ograničena i većinom potaknuta donacijama. 

U septembru 2010. godine, osnovana je Fondacija Mirovna akademija (FMA) kao nezavisna i pravno registrirana organizacija kako bi se osigurala održivost PJMA. Od tada je Postjugoslavenska mirovna akademija jedna od glavnih aktivnosti FMA koja pruža obrazovanje na polju izgradnje mira za osobe sa prostora bivše Jugoslavije, aktivne na polju izgradnje mira, suočavanja sa prošlošću i zaštite ljudskih prava, za aktiviste/ice, studente/kinje, istraživače/ice, teoretičare/ke, novinare/ke i sve ostale kojima je mirovni rad u fokusu življenja i djelovanja. 

Osnovna nam je namjera doprinijeti unapređivanju praksi i teorija izgradnje mira u regionu bivše Jugoslavije te ponuditi ljudima koji se bave izgradnjom mira priliku za:

  • kritičko sagledavanje i refleksiju dosadašnjih praksi i modela primjenjivanih na polju izgradnje mira u regionu bivše Jugoslavije, ali i svijeta;
  • upoznavanje sa novim teorijama i praksama izgradnje mira, aktuelnim u različitim dijelovima svijeta.

Postjugoslavenska mirovna akademija ima namjeru osnažiti svoje učesnike/ce putem sticanja novog i dodatnog znanja i vještina za strateški i transformativni rad, kako praktični tako i teorijski, na polju izgradnje mira. 

FMA je do sada organizirala četiri PJMA uključujući time preko 210 mirovnih aktivista/ica, nevladinih aktivista/ica, teoretičara/ki, novinara/ki i drugih iz regije i svijeta. Tokom navedene četiri ljetne škole, održano je 12 kurseva s jedinstvenim programom koji se bavi izgradnjom mira kombinirajući aktivističke i akademske pristupe izgradnji mira. Kurseve su držali 14 utjecajnih voditelja/ica iz regije i svijeta. Kao proizvod navedene četiri PJMA, njeni učesnici/ce su napisali više od 100 eseja te su izabrani objavljeni i time potpomogli izdavanju literature o izgradnji mira na jezicima regiona.