Ove godine Fondacija Mirovna akademija organizira petu po redu Postjugoslavensku mirovnu akademiju (PJMA) za osobe sa prostora bivše Jugoslavije, aktivne na polju izgradnje mira, suočavanja sa prošlošću i zaštite ljudskih prava, za aktiviste/ice, studente/kinje, istraživače/ice, teoretičare/ke, novinare/ke, državne službenike/ce, političare/ke i sve ostale kojima je mirovni rad u fokusu življenja i djelovanja. Peta PJMA se organizira u Sarajevu od 22. – 31.07.2012. godine.

Osnovna nam je namjera doprinijeti unapređenju praksi i teorija izgradnje mira u regionu bivše Jugoslavije te ponuditi ljudima koji se bave izgradnjom mira priliku za:

- kritičko sagledavanje i refleksiju dosadašnjih praksi i modela primjenjivanih na polju izgradnje mira u regionu bivše Jugoslavije, ali i svijeta;

- upoznavanjem sa novim teorijama i praksama izgradnje mira, aktuelnim u različitim dijelovima svijeta.

Kurs "Politika, moć i nejedankosti" je usmjeren na dublje razumijevanje problematike nejednakosti te njihove povezanosti sa nasiljem i odnosa između politike, moći i (ne)jednakosti. Pristup je zasnovan na premisi da nejednakosti narušavaju politiku i moć te doprinose nasilju ili vode u nasilje, mada nejednakosti i njihove posljedice mogu same po sebi ponekad biti opasnije od samog nasilja – u tom smislu kurs provokativno problematizira hipotezu da je nasilje ono „najgore“ što nam se može dogoditi. 

Empirijsku okosnicu  kursa činit će slučajevi revolucija kao generatora moći i politike, a fokus će biti na iskustvu iz 1968., na  revolucijama u Srednjoj i Istočnoj Europi 1989. godine te nedavnim revolucijama na bliskom Istoku i u Africi (tzv. Arapsko proljeće). Osnovna pitanja: Šta se dogodi kad moć, utemeljena na političkom djelovanju, postane tek zakržljala osnova institucija? Kako u tom okviru promatrati i razumjeti javne državne politike (ne)jednakosti i kako utjecati na njih? Diskusija različitih iskustava uspostavljanja moći i njezine institucionalizacije bit će popraćena vježbom konkretnih analiza politika – zakona i dokumenata – koje se odnose na pitanje (ne)jednakosti i njezinih posljedica.

Kurs: Uloga istorijske istine u transformaciji sukoba

Voditeljica: Svjetlana Nedimović

Opis kursa

Svrha kursa je dvojaka. U smislu supstance, cilj je problematizovati status istorijske istine u društvima, njenu ulogu u kompleksu procesa suočavanja s prošlošću i pristupe traganju za istorijskom istinom, unutar institucija države (sudstvo, komisije, akademska sfera) kao i unutar institucija društva (kreativna industrija, neformalne veze). Namjera je da se otvori diskusija o etičkom i političkom statusu istine, te pokrene debata o mehanizmima utvrđivanja i diseminacije istorijske istine, koja ne bi bila ograničena bilo institucionalizmom kao teorijskim okvirom ili empirijski utemeljenom kritikom institucionalnih formi traganja za istinom.

Drugi bitan aspekt kursa predstavlja rad s učesnicima/ama na razvoju pisanja koje se shvata ne samo kao kanal diseminacije stečenog znanja već kao jedan od bitnih elemenata kognitivnih procesa i razumijevanja svijeta uopšte.

Course: Strategic Peacebuilding

Instructor: Jayne Seminare Docherty

Course Description:

This course will explore the challenges and dilemmas of peacebuilding in contemporary protracted and violent conflict. It will focus on learning how to:

a) understand the meaning of being strategic in the midst of conflict,

b) develop a strategic plan for coordinating the peacebuilding work of multiple actors and stakeholders, and

c) create and sustain a network of partners for building peace in a specific location.

We will work primarily from the perspective of nongovernmental practitioners, but with careful attention to coordinating NGO work with Track I official actors (national, international, and regional), funding agencies, community based organizations (CBOs) and others working to promote peace. Participants will interact with current approaches, frameworks and theories, and become familiar with the language and terminology used at different levels of peacebuilding.

The course also focuses on practical skills.

Participants will work in teams to create strategic peacebuilding plans for their own organization, community, or region. They will also practice workplace skills such as preparing one-page briefings, reports and/or talking points about a conflict, and responding to and using information from the media to prepare an advisory memo to a funding organization. The second half of the course will be a simulated strategic peacebuilding exercise in which all class participants will take a role in the conflict and work together to produce a plan of action for building peace.